Geoviden

Geoviden er et trykt magasin, der udkommer tre gange årligt. Bladet er temabaseret og behandler hvert tema, så læseren både får et indblik i forskningen på området i teori og praksis. 

Bladet kan også downloades frit tilgængeligt på Geovidens hjemmeside, hvor man udover alle bladene, også får adgang til enkeltartikler og illustrationer og ekstramateriale i form af videoer, quizzer, animationer og videre læsning.

preload spinner